Ga direct naar hoofd-inhoud »

U bent momenteel op:

Privacy Policy

PRIVACYBELEID DEN HAAG MARKETING

Den Haag Marketing neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit document wordt het privacybeleid van Den Haag Marketing uiteengezet. Wij raden u daarom aan het onderstaande nauwkeurig door te lezen.

Wie is Den Haag Marketing?
Den Haag Marketing is de overkoepelende marketing en promotie organisatie voor de stad Den Haag. In deze hoedanigheid houdt Den Haag Marketing zich onder meer bezig met het aanbieden en beheren van de website www.denhaag.com waarop zich tevens een webwinkel bevindt www.denhaag-shop.nl.

Den Haag Marketing is gevestigd te (2511EM) aan de Schedeldoekshaven 101 in Den Haag, en staat onder nummer 41155491 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Ons BTW-nummer is NL 0097.10.863.B01.

U kunt ons telefonisch en per e-mail bereiken op nummer 070-3618888 en info@denhaag.com.

De wijze van opslaan en het gebruik van uw (persoons)gegevens zijn aangemeld bij het College Bescherming (persoons)gegevens.

Welke (persoons)gegevens verwerkt Den Haag Marketing?
(persoons)gegevens
Den Haag Marketing verwerkt de volgende (persoons)gegevens:

- automatisch gegenereerde informatie, zoals uw IP-adres, browsergegevens en de gebruiksinstellingen van uw computer; en
- gegevens die u tijdens het bestelproces invoert, waaronder uw naam- en adresgegevens.
Ten aanzien van de automatisch gegenereerde informatie volgt hieronder nog een nadere toelichting.

Automatisch gegenereerde informatie
Wanneer u van de Website gebruik maakt, verzamelt Den Haag Marketing automatisch gegenereerde informatie over uw surfgedrag. Deze informatie bestaat onder andere uit uw IP-adres (het nummer waaraan wij uw computer kunnen herkennen), de naam van de browser die u gebruikt (bijvoorbeeld Microsoft Internet Explorer of Mozilla Firefox), ‘cookies’ en statistische gegevens over uw surfgedrag zoals die worden vastgelegd via Google Analytics (datum, tijd en duur van website bezoek, klikgedrag en dergelijke).

Cookies zijn kleine bestandjes die de server van Den Haag Marketing naar uw browser stuurt. Deze slaat de cookies op in het geheugen van uw computer. De cookies beschadigen uw computer niet.
In de cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc) om een volgend gebruik van de Website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat naast uw IP-adres geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw volgende gebruik van de Website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van de Website of dat u geen toegang hebt tot (onderdelen van) de Website. Om meer over deze functies te weten te komen, kunt u het beste uw browser instructie of de “help functie” van uw browser raadplegen.

Google Analytics een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”), maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Voor welke doeleinden verwerkt Den Haag Marketing (persoons)gegevens?
Doeleinden
Den Haag Marketing verwerkt uw (persoons)gegevens voor de volgende doeleinden:

- om uw gebruik van de Website mogelijk te maken;
- om u te informeren over eigen, gelijksoortige producten en diensten van Den Haag Marketing, bijvoorbeeld door het toezenden van haar nieuwsbrief en promotionele acties.;
- voor statistisch onderzoek en om de Website te beveiligen;
- om uw vragen en opmerkingen af te handelen; en
- om informatie aan derden te verstrekken op grond van wettelijke verplichtingen en/of uw toestemming; en

Deze doeleinden worden hieronder nader toegelicht.

Gebruik door Den Haag Marketing
Indien u de Website alleen bezoekt en geen account aanmaakt, verwerken wij alleen de automatisch gegenereerde informatie zoals hierboven beschreven. Deze informatie gebruiken wij onder meer om uw gebruik van de Website te vergemakkelijken, om gebruikerstatistieken op te stellen en om het gebruik te analyseren zodat we de Website nog gebruikersvriendelijker kunnen maken. Indien u een account aanmaakt, gebruiken wij uw gegevens ook voor het afhandelen van de door u gedane bestellingen.

De door u verstrekte gegevens kunnen ook worden gebruikt voor het per e-mail toezenden van informatie over eigen, gelijksoortige producten en diensten van Den Haag Marketing. Hieronder vallen bijvoorbeeld promotionele acties van Den Haag Marketing alsmede nieuws over Den Haag Marketing.
Verder verstuurt Den Haag Marketing regelmatig een nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief heeft betrekking op eigen gelijksoortige producten en diensten van Den Haag Marketing. Door een bestelling te plaatsen op de Website, abonneert u zich automatisch op onze nieuwsbrief.

Mocht u geen berichten van Den Haag Marketing meer willen ontvangen, dan kunt u de nieuwsbrief en/of de informatie over promotionele acties, stopzetten. De mogelijkheid hiertoe wordt u geboden in ieder afzonderlijk bericht. Daarnaast kunt u zich afmelden door contact met ons op te nemen via het volgende e-mailadres: info@denhaag.com .

Verstrekken aan derden
Zonder uw uitdrukkelijke toestemming, verstrekt Den Haag Marketing uw (persoons)gegevens niet aan derden (bijvoorbeeld voor het toesturen van reclame). Wij kunnen deze echter wel aan derden verstrekken als u hiervoor toestemming heeft gegeven, en voorzover dit noodzakelijk is voor het gebruik van de Website. Daarnaast kunnen wij hiertoe gehouden zijn op grond van (inter)nationale wet- en regelgeving, als gevolg van een rechtszaak en indien dit noodzakelijk is ter bescherming van onze eigen rechten.

Gegevens die niet tot uw persoon herleidbaar zijn, zoals automatisch gegenereerde informatie met uitzondering van uw IP-adres, kunnen door Den Haag Marketing aan derden worden verstrekt.

Hoe beschermt Den Haag Marketing uw (persoons)gegevens?
Den Haag Marketing neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Overdracht van Den Haag Marketing
Afhankelijk van hoe Den Haag Marketing zich ontwikkelt, kan het in de toekomst voorkomen dat één of meer bedrijfsonderdelen worden verkocht aan een derden. In dat geval kunnen uw (persoons)gegevens ook worden overgedragen.

Doorgifte naar landen buiten de Europese Unie
Den Haag Marketing kan gebruik maken van derden om uw (persoons)gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacybeleid. Deze derde partijen kunnen gevestigd zijn buiten de Europese Unie of kunnen servers hebben die zich bevinden in landen buiten de Europese Unie. De privacybescherming in die landen kan van een lager niveau zijn. Door gebruik van de Dienst geeft u, voorzover nodig, toestemming voor de doorgifte van uw gegevens aan landen buiten de Europese Unie.

Inzage en wijziging van uw (persoons)gegevens
U kunt uw accountgegevens te allen tijde inzien en wijzigen. Als u wilt weten welke (persoons)gegevens over u Den Haag Marketing nog meer verwerkt, kunt u contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres: info@denhaag.com .

U kunt Den Haag Marketing verzoeken om uw (persoons)gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk worden verwerkt.

Op verzoeken tot inzage alsmede verzoeken tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming, zal Den Haag Marketing binnen vier weken schriftelijk reageren.

Hoe lang bewaart Den Haag Marketing uw (persoons)gegevens?
Den Haag Marketing bewaart uw (persoons)gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en worden verwerkt.

Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van Den Haag Marketing?
De Website van Den Haag Marketing kan verwijzingen naar de websites van derden bevatten (bijvoorbeeld hyperlinks en banners). Door deze verwijzingen te volgen, verlaat u onze Website.

Den Haag Marketing heeft geen zeggenschap over de inhoud van de websites waarnaar wordt verwezen. Op de websites van derden zijn de algemene voorwaarden en het privacybeleid van deze derden van toepassing. Voorzover u van hun diensten gebruik maakt, is Den Haag Marketing hiervoor noch verantwoordelijk noch aansprakelijk.

Mogen minderjarigen van de Website gebruik maken?
Iedereen van de Website gebruik maken.

Kan Den Haag Marketing het privacybeleid wijzigen?
Den Haag Marketing kan het privacybeleid te allen tijde wijzigen. Van wijzigingen wordt u op de hoogte gesteld via de Website.

Rechtskeuze en -bevoegdheid
Op dit privacybeleid is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen die hiermee verband houden, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Vragen en opmerkingen
Voor vragen en opmerkingen over het gebruik van de Website, kunt u contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres: info@denhaag.com .
 

winkelwagen Winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg.

Veilig betalen met